Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka tieteellisen toimintansa perusteella on osoittanut kiinnostusta mineralogiseen tutkimukseen. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka opiskelee päätoimisesti mineralogiaa tai siihen läheisesti liittyvää alaa ja on suorittanut vähintään puolet tutkintoon vaadittavista opinnoista.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannattajajäsenillä ei ole äänivaltaa seuran kokouksissa. Varsinaiseksi ja opiskelijajäseneksi hyväksyminen tapahtuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokoukselle.

Jäseneksi hyväksymiseen tarvitaan vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Kannattajajäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksun, jonka vuosikokous määrää kunkin jäsenryhmän osalta.

 Suomen Mineralogisen Seuran jäsenmaksu on 20 euroa ja opiskelijajäsenmaksu on 10 euroa.

Seuran jäseneksi liittyminen onnistuu helposti lähettämällä vapaamuotoinen lyhyt hakemus.

Klikkaa logoa


Logo